Udmeldelse

Udmeldelse af SMUT BG foregår ved at du sender en mail til smutbg@gmail.com, hvori du skriver navn og holdbetegnelse (fx Hans Hansen/U10 D) på den spiller du ønsker at udmelde. Vær opmærksom på, at SMUT BG ikke pr. automatik sletter profilen.

Hvis du eller dit barn får lyst til at spille håndbold hos SMUT BG på et senere tidspunkt, er I altid velkomne til at tilmelde jer igen. Her kan du/I anvende den tidligere anvendte profil.
 
Spørgsmål angående ovenstående kan sendes på smutbg@gmail.com.

Hold i dag

Instagram