Smut BG
Skip Navigation Links

I SMUT BG gælder følgende etiske regler for alle:

· Det skal være sjovt at spille håndbold i SMUT BG

· Vi skal styrke det sociale samvær

· Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet

· Der er en rød tråd for Ungdomsafdelingen

· Der er mindst en voksen træner til alle hold

· Der skal være plads til alle, både bredden og eliten

· Vi skal styrke bredden for at få eliten

· Alle spillere får tilbud om stævner og arrangementer

· Fair Play og god opførsel er et krav til alle i SMUT BG

· Trænere, spillere og seniorspillere skal altid være bevidste om, at de er rollemodeller for børn og unge i foreningen

· Vores arrangementer, træning, møder m.m. afvikles på en måde og i en atmosfære, så alle er trygge ved at deltage i dem, og sådan at forældre er trygge ved at overgive deres børn i vores varetægt.

· Børn og unge under 18 år må ikke nyde alkohol, når de deltager i sportslige foreningsaktiviteter i SMUT BG. Desuden bør alle trænere udvise almindelig sund fornuft i omgangen med alkohol, når de har ansvaret for børne- og ungdomsspillere i SMUT BG.

· Vi har orden i økonomien, og alle medlemmer betaler kontingent

· Vi har et godt forhold til sponsorer og øvrige samarbejdspartnere

· Bestyrelsen indhenter Børneattest via Det Centrale Kriminalregister for alle trænere/ledere inden ansættelse i SMUT BG

Punkter og områder er nævnt i tilfældig rækkefølge og er ikke et udtryk for en prioritering

Banner